ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.45 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง

The Voice Kids Thailand - ซาช่า ชวิศา - I surrender - 18 May 2013