ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.45 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง

The Voice Kids Thailand - น้ำตาล วริศรา - ปูนาขาเก - 11 May 2013