ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.45 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง
ภูมิ

ชื่อ : ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ

ชื่อเล่น : ภูมิ

อายุ : 12 ปี

เพลงที่ใช้ในรอบ Blind Audition : ถ้า - Mr.Team

Nodata

Photos

Nodata